Общи условия за ползване

 • Данни за продавача:  Премиер Консулт 2015 ЕООД, ЕИК 203674255, София, ул. Пиротска 25 email: shop@assiko.com тел. 02-9803888

 

 • Условия за ползване: За да използвате shop.assiko.com или друг уеб-сайт, притежаван или поддържан от Премиер Консулт 2015 ЕООД, Вие трябва да се съгласите с долу упоменатите условия за ползване. Ако не приемате тази политика, моля да не използвате уеб-сайтовете на Премиер Консулт 2015 ЕООД. Ние запазваме правото за промяна на тези условия за ползване, цялостно или отчасти, с или без съобщение. Вие следва да проверявате тези условия преди да ползвате уеб-сайта на Премиер Консулт 2015 ЕООД. Ако продължавате да използвате уеб-сайта на Премиер Консулт 2015 ЕООД и след промяната на условията, това значи че приемате промените.
 
 • Ограничения в употребата: Този уеб-сайт е собственост на и се поддържа от Премиер Консулт 2015 ЕООД. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт сда търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.
 
 • Предназначено за потребители: Освен ако не е изрично упоменато, материалите в уеб-сайта са представени единствено с цел предлагане на продукти налични в България.
 
 • Гаранция за качеството на сайта: Уеб - сайтът на Премиер Консулт 2015 ЕООД се представя без каквито и да е гаранции за точност, надеждност, или пълнота на материалите достъпни чрез уеб - сайта на Премиер Консулт 2015 ЕООД. Премиер Консулт 2015 ЕООД не гарантира, че уеб-сайта ще е достъпен по-всяко време, че ще е без грешки, без прекъсвания от смущения, че дефектите ще се коригират навреме, че уеб-сайта или сървърите, които го правят достъпен ще са без вируси или други вредни компоненти.
 
 • Ограничения в отговорността: При никакви обстоятелства Премиер Консулт 2015 ЕООД не може да бъде държан отговорен за непреднамерени или преднамерени вреди, произтичащи от ползването или невъзможността да се ползва сайта на Премиер Консулт 2015 ЕООД, дори и ако Премиер Консулт 2015 ЕООД или оторизиран служител на фирмата e бил предупреден за възможността от нанасяне на подобни щети.
 
 • Промяна на цени: Премиер Консулт 2015 ЕООД има правото да променя цените, указани на уеб-сайта, по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите.
 
 • Фойерверки и отговорност: Фойерверките могат да бъдат много опасни ако не се използват съгласно инструкциите за употреба. Купувайки фойерверки чрез този сайт или от някой от магазините на Премиер Консулт 2015 ЕООД, Вие се съгласявате да не държите отговорни Премиер Консулт 2015 ЕООД за всякакви последици, които могат да възникнат от закупуването, съхранението и използването на фойерверките или други пиротехнически изделия при неспазване на инструкциите за безапасност и употреба. Фойерверките от категория 2 са забранени за употреба от лица под 16 години, а от категория 3 са забранени за употреба от лица под 18 години.
 
 • Рекламации: Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне стоките закупени от сайта в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката. Връщането на стоките е за сметка на клиента.

 

 • Разни: Условията за ползване на сайта са съобразени с изискванията на българското законодателство. Вие сте съгласни, че всеки съдебен процес, свързан с тези Условия за ползване, да бъде воден в съответния съд в Република България по правилата на българското законодателство.
 
 • Промени по тези условия за ползване могат да бъдат въвеждани по всяко време от собственика на сайта.